Agenda

Oudpapier inzamel actie Muziekvereniging Concordia Overdinkel

zaterdag 13 januari 2018 09:00

De leden van Muziekvereniging Concordia Overdinkel zamelen zaterdag 13 januari weer het oud papier in. Zij beginnen hiermee om 9.00 uur. de aanbieder worden vriendelijk verzocht om het oud papier goed te verpakt en op tijd aan de straat te zetten.

Bij elkaar

Tevens wordt het zeer op prijs gestelds dat het papier zoveel mogelijk bij elkaar wordt gezet, bijvoorkeur bij de rode tegel om alles zo vroeg mogelijk van de straat te kunnen verwijderen.

Het papier kan ook zelf naar het oude terrein van ‘’Saksenstal Game’’ aan de hoofdstaat  worden gebracht,waar de containers staan opgesteld Dit laatste is mogelijk tot  12.00 uur. Na dit tijdstip is er niemand meer aanwezig en kan er geen papier meer worden aangeboden.

Organisatie: 
http://www.concordia-overdinkel.nl/