Gezondheidszorg

Welkom op het venster Gezondheidszorg

inleiding

Jan Martin van ReesEen goede gezondheid dat wensen we elkaar altijd toe. Helaas is dat niet iedereen gegeven. En met het verstrijken van de jaren gaat gezondheid een steeds grotere stempel drukken op hoe u uw leven inricht. Gelukkig is er veel informatie beschikbaar over dienstverlening en organisaties in de zorg. Als wethouder ben ik me er terdege van bewust dat het soms moeilijk is om al die informatie te vinden en te weten waar u met uw problemen terecht kunt. Samen met het team gezondheidszorg van Hallo Losser hebben we geprobeerd deze informatie zo makkelijk mogelijk voor u beschikbaar te stellen. Heeft u vragen of verbeterpunten mail gerust naar s_niehenker_jurg@msn.com.

Met vriendelijke groeten,

Jan Martin van Rees
Wethouder gemeente Losser

Voor vragen over welzijn, wonen en zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

CJG

Centrum Jeugd & Gezin

Mantelzorg beleid 

Beleidsterreinen zijn jeugd, wmo, participatie-raad, cultuur en sport.

Vergoedingen omtrent de zorgverzekering

Regeling huishoudelijke hulp

Regeling hulpmiddelen

Veranderingen in de zorg

Leerlingenvervoer speciaal onderwijs

Vragen over de zorg