Gezondheidszorg

Voorlichting Oudermishandeling en Ontspoorde Zorg

Datum: 10 april Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Stichting Fundament organiseert samen met de Sociaal Teams in de gemeente Losser op 10 april een voorlichtingsbijeenkomst met als thema Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg.

Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en schending van de rechten… Jaarlijks zijn minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling.

Lang niet alles is bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving van veel ouderen afspeelt, er is veel verborgen leed.

Ouderen melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen zijn redenen. De voorlichting wordt georganiseerd voor vrijwilligers die betrokken zijn bij ouderen.

Met deze voorlichting willen wij Ouderenmishandeling en Ontspoorde zorg extra onder de aandacht brengen van vrijwilligers.

Zij komen bij ouderen achter de voordeur en kunnen met deze kennis helpen Ouderenmishandeling en Ontspoorde zorg een halt toe te roepen. De voorlichting wordt gegeven door een voorlichter van Veilig Thuis Twente.

Datum: 10 april Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Plaats: muziekschool de Sleutel, Diepenbrocklaan 41, 7582 CX Losser.

Aanmelden:

St. Fundament en vragen naar Christina ten Klooster: 053-5369416 of mailen naar info@sociaalteamslosser.nl

Vensters: 

Contactgegevens

Losser