Nieuws

Afscheid Jean Paul Gebben

Donderdagmiddag 1 februari stroomde de raadszaal, omgetoverd tot partyzaal, in het gemeentehuis/kulturhus van Losser, vol met mensen die afscheid wilden nemen van de waarnemend burgemeester Jean Paul Gebben. 

Sociale instelling

Jan Martin van Rees sprak Jean Paul toe. En natuurlijk waren er cadeaus. Hij roemde Gebben speciaal om zijn sociale instelling. Hij stuurde kaarten naar zieke medewerkers of bezocht ze. Hij heeft iets moois achtergelaten in Twente. Want door zijn vragen aan de brandweer Twente zijn ongeveer 8000 risicovolle panden in kaart gebracht. Hij bracht vernieuwingen in de gemeente, waaronder de piketdienst. Ook bracht hij duidelijkheid in het inbrengen van stukken in de collegevergadering, dit tot opluchting van de gemeentesecretaris.

De 3 B’s

Uiteraard moest Jean Paul, sinds 15 mei 2017 waarnemend burgemeester, ook zelf het woord doen en vertelde dat hij zich van meet af aan op zijn plek had gevoeld in Losser. Een gemeente met een loyale en vriendelijke bevolking. Een gemeente met een heel goed werkend ambtelijk apparaat. In Losser loopt men op vele dingen vooruit. Daar kan landelijk nog iets van geleerd worden. Hij hoopt nog een keer een kans te krijgen om als waarnemend burgemeester aan de bak te kunnen met als uiteindelijk doel burgemeester te worden van een eigen gemeente. Hij sprak over de 3 B’s binnen het gemeentelijk apparaat. Dat zijn de Bodes, de Beleidsmedewerkers en de Burgemeester. Ze kunnen niet gemist worden in een gemeente, behalve dan de burgemeester, sprak hij gekscherend.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.