Nieuws

December acties groot succes

In de afgelopen maand december heeft de Voedselbank Losser bij alle supermarkten in de gemeente Losser de jaarlijkse voedselinzamelingsactie gehouden. Ook de kerken hebben zich bij deze actie aangesloten. Vele vrijwilligers zijn in de weer geweest om deze actie tot een succes te maken. De opbrengst heeft de verwachting overtroffen: er zijn meer dan 150 kratten ingezameld via de supermarkten en de kerken.

Wat extra's

Namens cliënten, vrijwilligers en bestuur danken ze allen, die ruimhartig hebben gegeven, waardoor de cliënten een mooi gevulde boodschappentas mee konden nemen, en kerst ook voor hen een warm feest kon worden. Een bijzonder woord van dank voor de supermarkten Plus Bellers, Aldi, Emté, Albert Heijn, Jumbo en de Spar De Lutte voor hun welwillende medewerking! Ook het Twents Carmel College in Losser heeft een prachtige kerstactie gehouden. Er zijn meer dan 30 kratten aan de Voedselbank aangeboden. Dat maakt het totale aantal op ruim 180 kratten, waarmee ze de komende tijd wat extra’s voor de cliënten kunnen betekenen! Voedselbank Losser spreekt de wens uit dat 2018 ook een jaar mag worden waarin de Losserse bevolking en sponsoren de Voedselbank Losser een warm hart blijven toedragen!

Voor meer informatie: zie de website: www.voedselbanklosser.nl

Voedselbank verruimt en verandert toelatingsnorm voor klanten

Per 1 januari 2018 veranderen de toelatingsnormen van de voedselbanken fors. Enerzijds worden de klassieke normbedragen van de voedselbank verhoogd met 7%. Anderzijds wordt de toelatingsnorm voortaan gekoppeld aan de NIBUD bijstandsnorm. Dit is nieuw en brengt een andere methodiek van toerekening met zich mee. Zo wordt er rekening gehouden met meer uitgavenposten en komen klanten eerder in aanmerking voor een pakket. Effectief komt de verandering neer op een verruiming van de toelatingscriteria van bijna 100 euro.

Verhoging normbedrag

De normbedragen worden ook in 2018 verruimd. Het basisbedrag per huishouden wordt met 10 euro verhoogd tot € 130. Daarnaast wordt het bedrag per persoon verruimd met 5 euro tot € 85.
Het basisbedrag per huishouden : € 130
Het basisbedrag per persoon: € 85Koppeling aan NIBUD norm

Er is voor gekozen om duidelijker zichtbaar te maken hoe de toelatingscriteria van de voedselbanken zich verhouden tot de NIBUD norm (voor bijstand). De nieuwe toelatingsnormen bedragen gemiddeld 45% van deze NIBUD Norm. Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met meer uitgaven posten (tot € 79) dan voorheen.
Per saldo leiden beide wijzigingen tot een verruiming van € 94 voor eenpersoons huishouden (oplopend met 5 euro per extra persoon in een huishouden).De voedselbanken verruimen deze norm nu ze voldoen aan de eisen van voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de supermarkten dientengevolge meer voedsel doneren dat anders weggegooid zou worden. In het eerste kwartaal inventariseren de voedselbanken hoeveel klanten in 2017 geholpen werden.Een persbericht hierover wordt eind februari 2018 verwacht.
 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.