Nieuws

Feestelijke presentatie doorgaande leerlijn muziek in de Lutte

Op vrijdag 1 december was er een feestelijke presentatie van de doorgaande leerlijn muziek in de Lutte. Kinderen uit groep 5, 6 en 8 van de Sint Plechelmusschool lieten aan ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden horen wat ze tijdens de muzieklessen op school tot nu toe hebben geleerd. Ze werden begeleid door het jeugdorkest van de Sint Plechelmus Harmonie. Ook de jeugd-drumband gaf een spetterend optreden. Na de feestelijke presentatie mochten de kinderen instrumenten uitproberen. Het was een groot succes!

Regelmatig muziekles

De doorgaande leerlijn muziek loopt sinds september 2015 op de basisscholen in de gemeente Losser. Alle groepen krijgen daarbij regelmatig muziekles van een vakleerkracht muziek. De eigen leerkracht doet mee tijdens de les. Zo leert hij of ze het materiaal kennen om zelf beter muziekles te kunnen geven in de weken dat de vakleerkracht er niet is.

In de groepen 1 tot en met 4 krijgen de kinderen algemene muzieklessen, in groep 5 leren de kinderen noten lezen d.m.v. het bespelen van de mondharmonica, in groep 6 staat het zingen centraal, in groep 7 krijgen de leerlingen 8 weken lang les op een instrument en in groep 8 krijgen de kinderen o.a. musical begeleiding.

Het project is een initiatief van muziekschool De Sleutel, Stichting Culturele Basisvorming Losser en wordt ondersteund door o.a. de plaatselijke harmonie- en fanfare verenigingen. Het project is in september 2017 door toekenning van subsidie van het “Fonds voor de Cultuurparticipatie” verlengd met twee jaar.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.