Nieuws

De Internetcommissie

In het alle beginne was Rob Hassing alleen, de enige die de website van de Gaffel Aöskes beheerde. Hij zorgde dat zodra de Prins van Losser uit de doos was dit op internet kwam te staan en heel Losser wist wie dat jaar het Carnaval in Losser regeerde. Toen was er nog geen Social Media, dus velen zaten met smart achter hun computer te wachten totdat het verlossende nieuws op www.gaffelaoskes.nl stond.

Onstaan internetcommissie

Toen op een gegeven moment de website wat vernieuwd moest worden, heeft hij Jos Hovestad gevraagd en zo is de Internetcommissie ontstaan. Samen zorgden zij voor de lay out van de website en nog enkele randzaken zoals het beheer van de mailadressen voor alle commissies en ondersteuning in (internet/automatisering) dienstverlening. En is er gezorgd voor internet in ’t Aöske. Naarmate Social Media meer en meer gebruikt werd, heeft ook de Gaffel Aöskes een eigen Facebookpagina aangemaakt. Mélanie Slootheer en Sonja Hovestad werden bij de commissie gevoegd en samen proberen wij ervoor te zorgen dat Facebook up-to-date is, dat iedereen weet wat er zich bij de Gaffel Aöskes afspeelt en alles v.w.b. internet etc. vlekkeloos verloopt.

Ook is er een geheel nieuwe website gemaakt en deze is op de 11e van de 11e afgelopen jaar gelanceerd, bij aanvang van het jubileumjaar. Een frisse, duidelijke website, die weergeeft wat er reilt en zeilt in het Losserse Carnaval.

Met carnavaleske groet,

Rob, Jos, Mélanie en Sonja

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.