Nieuws

Jubileumfeest Gaffel Aöskes

Op de zaterdag avond vond het jubileum leden feest plaats van de Gaffel Aöskes, zij vieren dit jaar hun 55 jarig bestaan

Geschiedenis van C.V. de Gaffel Aöskes

Voor 1959 werd er in Losser al door diverse verenigingen in verenigingsverband al uitbundig carnaval gevierd, eind 1959 werd besloten te komen tot één gezamenlijke en algemene carnavalsviering. De organisatoren van deze initiatieven zijn de drie samenwerkende carnavalsverenigingen in Losser, te weten CV De Daore Trappers, De Motor Club en CV de Martini-Kerlkes. De organisatie krijgt de naam: “Samenwerkende Carnavalsverenigingen van Losser”.

Op 25 november 1960 wordt er op verzoek van de burgemeester een organisatie opgericht die alle zaken aangaande het openbare carnaval in Losser gaat behartigen, zoals de Sleuteloverdracht en de Optocht. En er wordt een Erecomité opgericht en het Comité Carnavalsviering Losser gaat met een werkcomité onder voorzitterschap van J. Kuipers de organisatie van het carnaval ter hand nemen.

Burgemeester van de Sandt

Op aandrang van burgemeester J.P.A.M. van de Sandt, wordt in een vergadering van het hoofdbestuur op 29 maart 1962 de eerste stappen gezet om te komen tot de oprichting van een overkoepelende carnavalsvereniging voor de Gemeente Losser. Op 12 oktober 1962 worden de statuten en het Huishoudelijk reglement goedgekeurd en wordt 11 november 1962 als oprichtingsdatum gehanteerd voor de Gaffel Aöskes. Tot op vandaag is De Gaffel Aöskes nog steeds een overkoepelende organisatie die het carnaval in de gemeente Losser in goede banen leidt. Een van de hoogte punten van de laatste jaren is het realiseren van het hallencomplex op industrie terrein de Pol in Losser. Dit complex is eind 1998 in gebruik genomen. Naast De Gaffel Aöskes hebben zeven van de aangesloten verenigingen er een eigen bouwruimte.Jubileumfeest

Eerst worden de jubilarissen gehuldigd, Gerhard Huis in het Veld met 55 jaar en Eric Ter Haar met 33 jaar waren de uitschieters van de avond. Gerhard Huis in 't Veld is een Aöske die al vanaf dag één, deel uitmaakt van de Gaffel Aöskes. Ze zijn erg verheugd met hem in hun midden. Hij heeft voor de Gaffel Aöskes, en voor alle aangesloten verenigingen veel gedaan, o.a. het ontwerpen en tekenen van vele praalwagens.

11 jaar lid zijn:

Marloes van Agten, Esther Alink, Nick Behrens, Anne Bouwma-Wolbert, Agela Dove, Carla Gerritsen, Els Gervink-Groeneveld, Bart Hesselink, Sharon Kamping, Justin Luyerink, Harald Steghuis, Bernadette Wessel.

22 jaar lid zijn:

Jannie Boll, Paul Hendriks, Raymond Kleine, Gerrie Munsterman, Maarten Kuipers, Jos in het Veld, Herman Vollenbroek.Deskundige jury

Na de plichtplegingen was het tijd voor de diverse acts. De zeer uiteenlopende optredens worden beoordeeld door een strenge jury onder leiding van Prins Brian Klaver. De prijs voor de leukste act is voor de BCP, terug naar alle jubileumjaren met bijbehorende carnavalsnummers. Goed bedacht en de stemming komt hierdoor er goed in. Naast de muziek van de geluidscommissie hebben zanger Dion en Triple Nix de voetjes van de vloer gekregen.


De best verklede carnavalisten waren Pim en Thea Jansen. De avond is georganiseerd door de jubileum commissie. De bar is gerund door het team van de Bokel Bulkes. De avond is een groot succes. Na dit jublieum jaar zal Bob Volmer de voorzittershamer doorgeven aan Wim Meijerink. Nu op naar het volgende jubileum.

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.