Nieuws

Kwaliteitsimpuls De Lutte

Woensdagavond 20 december inloopbijeenkomst over ontwerp voor reconstructie Lossersestraat en Essenweg in De Lutte

De gemeente Losser bereidt de werkzaamheden aan de Lossersestraat en Essenweg in De Lutte voor. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp voor de herinrichting van de Lossersestraat en voor de rioolverzwaring in de Essenweg. Op woensdag 20 december aanstaande, tussen 19.00 en 20.30 uur, presenteert de gemeente het ontwerp tijdens een inloopbijeenkomst in café De Vereeniging. Omwonenden en belangstellenden kunnen dan hun reacties op het ontwerp geven.

Omwonenden en belangstellenden zijn op woensdag 20 december van harte welkom bij:

Locatie:    Café De Vereeniging, Dorpsstraat 7, De Lutte.
Tijd:         inlopen tussen 19:00 en 20:30 uur

In het ontwerp voor de reconstructie van de Losserstraat is de input van de inloopavond van 16 mei 2017 verwerkt. Het ontwerp is een gedetailleerde uitwerking van het eerder gepresenteerde schetsontwerp. Ook de input vanuit de diverse onderzoeken en de aanvullende berekeningen op het gebied van bijvoorbeeld waterafvoer zijn in het ontwerp verwerkt.

Afkoppelen: het gescheiden afvoeren van vuil en schoon water

Tijdens de inloopavond wordt ook informatie gegeven over de geplande afkoppelwerkzaamheden: er wordt een gescheiden riool aangelegd om het vuile rioolwater en het schone regenwater apart te kunnen afvoeren. Dit zorgt ervoor dat schoon regenwater niet onnodig bij afvalwaterzuivering terecht komt. De regenwaterafvoeren moeten daarvoor worden aangesloten op het schoon water riool.

Na de inloopavond wordt het ontwerp vastgesteld en wordt het werk aanbesteed. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2018. Het streven is om vóór de zomervakantie van 2018 met de werkzaamheden gereed te zijn.

Niet naar de inloopinvond

Als mensen niet in de gelegenheid zijn om de inloopavond te bezoeken, dan kunnen de vragen direct gesteld worden aan de heer Erik Lucas (projectleider). Hij is bereikbaar op 06 22 867 434 of per e-mail, e.lucas@losser.nl

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.