Nieuws

Minder overlast door uitgaanspubliek in Losser

Afspraken tussen horeca, gemeente en omwonenden lijken vruchten af te werpen nu blijkt dat de overlast door uitgaanspubliek is afgenomen.

De overlast die het uitgaanspubliek in Losser in het weekend veroorzaakt is in de laatste maanden duidelijk verminderd. Dat is een mooi resultaat vindt Burgemeester Gebben: "Je ziet dat als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, je de overlast door uitgaanspubliek stevig kunt terugdringen. Ik ben dan ook blij met de verbeterde samenwerking en communicatie tussen de horeca, de gemeente en de omwonenden.”

Na uitgebreid overleg tussen de horeca, omwonenden en de gemeente Losser is in maart van dit jaar gestart met een proef om de openingstijden van de horeca te verruimen van 02.00 naar 03.00 uur. Tegelijkertijd zorgt de horeca ervoor dat ze vanaf 02.00 uur geen nieuwe gasten meer binnen laat en dat de cafés om 03.00 uur dicht gaan.

Geconstateerd wordt dat veel van de overlast, die in het begin van de proefperiode nog aanwezig was, is teruggedrongen. Er zijn geen grote groepen jongeren meer die zorgen voor veel lawaai en andere overlast. Dit door de maatregelen die ondernemers, omwonenden en de politie hebben genomen. Bijvoorbeeld de aanstelling van een portier bij een van de deelnemende horecabedrijven heeft geleid tot een beter deurbeleid. Daardoor is er minder overlast door vertrekkende gasten en door mensen die zich rondom het pand ophouden. De latere sluitingstijd, om 03.00 uur in plaats van 02.00 uur, is ook praktisch goed werkbaar voor de partijen.

Er worden nog wel problemen ervaren op het gebied van geluid bij horecazaken. Denk bijvoorbeeld aan muziek met teveel basgeluid. Daarnaast is er nog steeds veel jeugd op straat tussen 24.00 uur en 03.00 uur. Deze jongeren zorgen ook voor het nodige lawaai. Deze overlast is echter niet direct terug te leiden naar de cafés en staat ook niet in verband met de verruimde openingstijden. Deze overlast speelt zich vooral af in de omgeving van de hoek Hema – Brinkstraat in Losser.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat

  • het overleg tussen gemeente, horeca en omwonenden heeft geleid tot betere samenwerking en meer begrip voor elkaar;
  • het telefonisch contact tussen partijen om overlast te melden nog kan worden verbeterd;
  • de glijdende sluitingstijd (tot 02.00 uur nieuwe gasten, tussen 02.00 en 03.00 uur alleen vertrekkende gasten) goed werkbaar is voor de partijen.
  • tijdens de proefperiode door omwonenden nagenoeg geen meldingen van overlast zijn gedaan op het daarvoor beschikbare emailadres;
  • geheel vrije openingstijden door alle partijen worden afgewezen;
  • overlast een thema blijft voor de horeca en omwonenden. Handhaving door zowel politie als gemeente is en blijft noodzakelijk;
  • er aandacht moet blijven voor het tegengaan van (geluids)overlast tijdens evenementen in het centrum van Losser.

Namens een gedeelte van de bewoners in het centrum was Rinus Olde Riekering aanwezig. Hij bevestigde dat sinds de afspraken maart een duidelijke verbetering is opgetreden. Het parkeren is nog een chaos zegt hij. Maar dat is niet enkele tijdens de late openingstijden van de Horeca. Herman Poorthuis van Grand Café is tevreden met het resultaat. Hij kan zich vinden in de voortzetting van de voorgenomen maatregelen.

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.