Nieuws

Natuurlijke begraafplaats in de Lutte

Dinsdagmiddag 9 januari maakten de wethouder Joop Hassink en de beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken Jeroen ter Avest van de gemeente Losser bekend dat er een aanvraag tot het aanleggen en in gebruik nemen van een natuurlijke begraafplaats is gedaan. De aanvrager is Frans Zanderink, boer in de Lutte, bekend van het Tv-programma Boer zoekt vrouw in 2008. In Nederland wordt de vraag naar natuurlijk begraven steeds populairder.

Wat is een natuurlijke begraafplaats

Een natuurlijke begraafplaats is een begraafplaats waar overleden begraven kunnen worden, zonder dat daar op den duur sporen van achter mogen blijven. Het begraven gaat geheel volgens de normale regels van het begraven maar er mogen geen voorwerpen of producten mee het graf in gaan die niet afbreekbaar zijn. Dus een doodskist zonder metalen handgrepen en/of schroeven. Op het graf mag geen grafsteen komen. Traditionele grafmonumenten zijn niet toegestaan. Er wordt alleen gewerkt met natuurlijke en vergankelijke (organische) materialen, zoals een houten boomschijf. Dit zijn materialen die eenvoudig verteren en weer kunnen worden opgenomen in de kringloop. Traditionele grafmonumenten zijn niet toegestaan. Hierna een foto ter illustratie.

Op den duur is niet meer te zien waar welk graf is. De begraafplaats is en blijft openbaar gebied. Iedereen mag er blijven komen.

Voorlopig ingestemd

Het college van B&W heeft voorlopig ingestemd met het verzoek., met dien verstande, dat eerst uitgebreid onderzoek plaats moet vinden op het gebied van geohydrologie en archeologie. Dat laatste om niet eventueel aanwezige sporen uit het verleden te vernietigen en het geologische onderzoek vanwege de hoogte van de waterstanden in het gebied. Het is de bedoeling dat de begraafplaats gesitueerd wordt tussen de Zandhuizerweg en de Dinkel in de Lutte. Er zal nog wel enige tijd nodig zijn voor dat de begraafplaats in gebruik kan worden genomen. Wethouder Joop Hassink benadrukt dat de situatie nog zeer pril is en dat de gemeente wil meewerken aan de onderzoeken en procedures. Er moet ook nog een inrichtings- en natuurbeheerplan worden uitgewerkt. Ook zal er nog gekeken worden naar een zorgvuldige zonering van de graven en bepaling maximum aantal graven per jaar. Het is dus niet zo dat dit hele gebied aangewend mag worden voor een natuurbegraafplaats.

BRANA

Branchevereniging voor echte natuurbegraafplaatsen in Nederland, bewaakt de kwaliteit, continuïteit en profilering van deze specifieke maatschappelijke voorziening en komen op voor de belangen van de leden. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare dienstverlening en het nakomen van de verplichting van eeuwige grafrust in goed beheerde natuur. Natuurbegraafplaatsen die lid zijn van BRANA zorgen hiervoor. Voor meer informatie: www.brana.nu

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.