Nieuws

Nieuw tracé Laga-fietspad

Uitslag tracé stemronde Glane

Voor 24 januari

De inwoners van Glane zijn per brief van 15 december 2017 uitgenodigd om een voorkeur uit te spreken voor het nieuwe tracé van het te verleggen LAGA-fietspad ter hoogte van de kern Glane. De verlegging is nodig in verband met de plannen rond de herinrichting van de Dinkel. Op de informatieavond op 15 januari 2018, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd, zijn de twee mogelijke tracévarianten toegelicht.

Met een brief van 15 januari is aan elk woonadres binnen het postcodegebied Glane een stemformulier met achtergrondinformatie toegezonden. Per woonadres kon de voorkeur kenbaar gemaakt worden door het ingevulde stemformulier in de meegezonden antwoordenveloppe op te sturen aan de gemeente. Alle vóór 24 januari 2018 om 12:00 uur terugontvangen formulieren tellen mee om de voorkeur van Glane te bepalen.

Na het sluiten van de stemronde zijn de tijdig ontvangen stemmen, in aanwezigheid van een delegatie van de  interim-dorpsraad Glane, geteld. Hieronder de uitslag.

Totaal binnen de stemperiode ontvangen stemmen                                               36

Aantal stemmen vóór Tracévariant I (tussen dorp en Dinkel)                                  8

Aantal stemmen vóór Tracévariant II (vanuit dorp aan overzijde Dinkel)               28

Zelfde beeld

Na sluiting van de stemronde zijn er nog een aantal stemmen ontvangen. Zoals vooraf kenbaar is gemaakt telden deze stemmen niet mee in uitslag. Ter geruststelling en voor de volledigheid: de te late stemmen lieten het zelfde beeld zien als de uitslag.

Met de stemming heeft Glane een duidelijke voorkeur voor Tracévariant II (pad aan overzijde Dinkel) uitgesproken. Die variant wordt daarom opgenomen in de plannen voor de verdere herinrichting van de Dinkel. De mogelijkheid bestaat dat de plannen in een vervolgfase alsnog aangepast moeten worden, als gevolg van de bestemmingsplanprocedure die nog doorlopen moet worden.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.