Nieuws

Nieuwe ontwikkeling door Brandweer Twente

Nieuw informatiesysteem geeft gemeenten actueel inzicht in de brandveiligheid van risicovolle objecten. Brandweer Twente heeft, in nauwe samenwerking met burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Losser, een informatiesysteem ontwikkeld dat de gemeente en de brandweer de mogelijkheid biedt om een snel en goed inzicht te geven in de actuele brandveiligheid van risicovolle objecten in de gemeente Losser. Het systeem is een ‘proof of concept’ dat in de komende periode nog verder wordt uitgebreid en geperfectioneerd. De intentie is om het ook uit te breiden naar de andere gemeenten in Twente.

Uniek project dankzij de vraag van Jean Paul Gebben

Verpleeghuizen, horecagelegenheden, scholen, sportaccommodaties, bedrijven met aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en andere locaties waar veel mensen wonen of samenkomen zijn potentiële risico’s op het gebied van de brandveiligheid. Burgemeester Jean Paul Gebben: “als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid in je gemeente. Ook als het gaat om brandveiligheid. Daarom wilde ik graag een goed en actueel overzicht hebben van de stand van zaken van de risicovolle objecten in mijn gemeente. Een dergelijk informatiesysteem bestond nog niet. Vandaar dat Brandweer Twente op mijn verzoek aan de slag is gegaan om zo’n nieuw systeem te bouwen. En dat is gelukt. Er staat nu een ‘proof of concept’ van een nieuw informatiesysteem dat al een goed inzicht geeft in de actuele brandveiligheid van risico-objecten. Het systeem bevat de laatste door de brandweer geconstateerde brandveiligheid status. Vanzelfsprekend kan het systeem nog verder worden doorontwikkeld. Als burgemeester ben ik er heel blij mee! Mijn dank gaat uit naar de Brandweer Twente.”

Een nieuw systeem voor alle gemeenten in Twente

De vraag van burgemeester Gebben is opgepakt door inhoudsdeskundigen van Brandweer Twente. Daarbij is besloten om dit informatiesysteem niet alleen voor de gemeente Losser te ontwerpen maar voor alle gemeenten in Twente. De huidige versie kan nu stap voor stap verder worden ontwikkeld naar een systeem dat realtime inzicht biedt in de actuele status van brandveiligheid van risico-objecten.

Business Intelligence

Ronald Pellewever, sectorhoofd Brandveiligheid van Brandweer Twente: “binnen Brandweer Twente beschikken we over ontzettend veel data. Met de business intelligence instrumenten die we tot onze beschikking hebben, zijn we erin geslaagd object gebonden informatie op het gebied van brandveiligheid uit onze reguliere werkprocessen- en systemen te filteren. Vervolgens hebben we deze informatie systematisch gevisualiseerd. Zo is het mogelijk om op elk gewenst moment informatie te krijgen over de meest risicovolle objecten en hun actuele staat van brandveiligheid. Een mooi nieuw systeem dat voor diverse gebruikers en doeleinden geschikt is”.

Het informatiesysteem biedt mogelijkheden voor het verkrijgen van nieuwe kennis en inzichten

Het is ook mogelijk om, op basis van de in het systeem vastgelegde data, trends te ontdekken, naleefgedrag in beeld te krijgen of relaties te leggen met andere voorhanden zijnde informatie en daarop in te spelen. Een ontwikkeling waarmee zowel een burgemeester als Jean Paul Gebben alsook Brandweer Twente heel tevreden is.

8000

In totaal zijn in Twente 8000 risicovolle panden in beeld gebracht en zijn of worden binnenkort gecontroleerd op hun veiligheid. Het is een goede ontwikkeling voor de bewoners die een dergelijk pand bevolken. Het is een goede ontwikkeling voor de brandweermensen want die weten op weg naar het risicovolle pand al wat ze te wachten staat. Ze kunnen in de brandweerauto de informatie opvragen. Het is een prachtig sturingsmiddel voor de gemeenten. En het gaat om mensen en niet om panden. Als een pand afbrandt is dat jammer. Het redden van mensen en het voorkomen van letsel is het belangrijkste.

 

 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.