Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst Zorggroep Sint Maarten

Dinsdag 2 januari werd er een nieuwjaarsborrel geschonken in de Vicaryzaal van Oldenhove in Losser.

Nieuwjaarsrede

De manager Zorggroep Sint Maarten hield haar nieuwjaarsrede. Ze memoreerde dat er ontzettend veel gebeurd was in 2017. In 2016 is een interim bestuurder aangesteld en zijn de voorbereidingen begonnen. Er is afscheid genomen van vertrouwde gezichten en er zijn nieuwe mensen gekomen. Van locaties is men overgegaan naar een leef-werkgemeenschap. Van divisie directeur en locatie manager naar een leefgemeenschap manager.

Dank

Ze sprak nadrukkelijk een woord van dank uit naar de medewerkers en vrijwilligers die ondanks alle hectiek van veranderingen met veel inzet en betrokkenheid hun werk bleven doen. Aan gastvrijheid en vrijwilligers gaat men veel aandacht besteden. Men is 400 vrijwilligers rijk en dat wil men graag zo houden en waar mogelijk uitbreiden. Ten slotte hief ze het glas op fijn, voorspoedig 2018.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.