Nieuws

Nieuwjaarsreceptie gemeente Losser

Dinsdagavond 2 januari rond de klok van 19.30 uur stroomt het Kulturhus in Losser langzaam vol. Buiten bij de ingang worden de bezoekers verwelkomd door een groep midwinterhoornblazers. Buiten is het nat. Binnen behaaglijk. Het college staat klaar om iedereen de hand te schudden en het beste te wensen voor 2018. Even later gaan de lichten uit. Oorzaak. De installatie is nog niet goed ingeregeld. De bodes slepen bouwlampen en andere dingen aan die licht geven. In zijn toespraak grapt Jean Paul dat er vermoedelijk een storing is ontstaan omdat er in de kelder een wietplantage is.

Nieuwjaarstoespraak

De toespraak is lang maar niet vervelend. Na iedereen namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders welkom te hebben geheten repte hij over de vele dingen die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Hij sprak over het vertrek van Michael Sijbom en zijn tijdelijke aanstelling. Over het toerisme in de gemeente Losser dat steeds meer gestalte krijgt. De Horecaconvenant die op korte termijn zijn vruchten al heeft afgeworpen. Over het Visiedocument Kwaliteitsimpuls De Lutte. Over de voortreffelijke oplevering en opening van het Trefhuus Overdinkel en Plein Overdinkel. Hij blikte vooruit naar 2018. Hij feliciteerde mevrouw Cia Kroon nogmaals met haar benoeming tot burgemeester van Losser. Op 5 februari wordt ze in de raadszaal geïnstalleerd. Uiteraard sprak hij over de komende gemeenteraadsverkiezing. Veel nieuwe raadsleden verwacht hij niet, want de kieslijsten zijn bij de meeste partijen voor een groot deel gelijk gebleven.

Hij deelde mede enorm trots te zijn op dat de gemeenteraad van Losser maar liefst 100.000 euro heeft vrijgemaakt om ondermijning aan te pakken. Eerder had hij het over de toeristisch thematisering van het smokkelen. Het is meerdere keren voorgekomen afgelopen maanden dat het wegkijken bij bijvoorbeeld hennepteelt een beetje in het smokkelbloed van de Lossernaar zou zitten. Hierover zei hij het volgende: “Als het smokkelen van 20 pond koffie een zakmesje is, dan is de georganiseerde criminaliteit en ondermijning van vandaag een apache gevechtshelikopter.” Ondermijning, een fenomeen waarbij onderwereld en bovenwereld bij elkaar komen.

Een wereld ook waarin alleen al in Twente naar schatting 500 miljoen gulden crimineel verkregen geld witgewassen moet worden. “Daar waar het tuig nu nog denkt dat ze hun handelingen van de grote stad naar het platteland kunnen verplaatsen omdat het platteland ligt te slapen is voorgoed voorbij.” deelde hij de aanwezigen mede. Ook sprak hij over de Centrale toegang: afgelopen jaar is in de gemeente hard gewerkt aan het verbeteren van de toegang tot de WMO, jeugd en bijstand. Uiteindelijk is besloten de drie afdelingen die het werk uitvoeren daadwerkelijk te integreren. De medewerkers moeten straks elke vraag op het gebied van WMO, jeugd en bijstand kunnen beantwoorden en in staat zijn te werken aan integrale oplossingen daar waar dat nodig is. Daar investeren wij als gemeente nu fors in. De nieuwe afdeling, die we de afdeling WIJZ noemen, vormt voor onze inwoners en voor de zorginstellingen, huisartsen, scholen en verenigingen de centrale toegang tot zorg die door de gemeente geboden wordt.

Vrijwilligers individueel

Wethouder Jan Martin van Rees maakte vervolgens de individuele genomineerde vrijwilligers bekend. Het ging in 2017 om 4 genomineerden. Marianne Vervelde van Taalpunt Losser. Zij heeft zich ingezet voor om het taalpunt Losser op te zetten. Erica Kroese KBO Losser. Sinds 20 jaar vrijwilligster bij de verschillende instanties en een bestuursfunctie. Nienke Koedam UVV. Geruime tijd voorzitster van UVV. Actief bij Kraesgenberg en de Voedselbank. Truus Hofland-Nijland KBO Overdinkel. Jaren in bestuur, Mantelzorg en hand en spandiensten bij elke gelegenheid. Corrie Knol, die de vrijwilligersprijs 2016 kreeg, las het juryrapport voor en overhandigde haar het bij de prijs behorende kunstwerk.

Vrijwilligersorganisaties

Genomineerd waren de studiovrijwilligers van de zorggroep Sint Maarten. De VTB-club de Muchte die elke week activiteiten verzorgen voor verstandelijk gehandicapten. De vrijwilligersploeg carnavalsvereniging de Nachtuulkes, die ruim 25 jaar medewerking verlenen aan het Bruegheliaans festijn. De vrijwilligers van het Openluchttheater voor hun inzet en vernieuwing van het theater. Hallo Losser die met 25 vrijwilligers een digitale krant tot in de puntjes verzorgen en onlangs de 2 miljoenste bezoeker hebben gehad. De werkgroep jonge Mantelzorgers. De groep heeft zich ingezet voor alle jonge mantelzorgers in de gemeente Losser. De vrijwilligersprijs ging naar de vrijwilligers van het Openluchttheater.

Jury

De jury bestond dit jaar uit Harry Stopel, voorzitter van de Participatieraad van de gemeente, Ans Dijkhuis, directeur Bibliotheek, Ans Lensink, manager Zorggroep Sint Maarten, Corrie Knol, de vrijwilligster van het jaar 2016 en burgemeester Jean Paul Gebben die de voorzittersrol vervulde.

Prijs

Naast een cheque bestaat de prijs uit een kunstwerk van een Losserse kunstenaar. Joka Boeke-Beltman was dit jaar de kunstenaar die de beide kunstwerken mocht vervaardigen. Ze heeft twee prachtige sculpturen vervaardigd die gelieerd zijn aan “Hengist en Horsa” de vierkoppige marmeren paal die voor het gemeentehuis (Kulturhus) staat.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.