Nieuws

Plan van aanpak 2018 voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten in Losser

Het college van B&W en Stichting Fundament hebben afgesproken dat Fundament begin 2018 met een nieuw plan van aanpak komt voor de door Fundament in 2018 uit te voeren welzijnsactiviteiten. Streefdatum is 31 januari 2018.

Jan Martin van Rees

Wethouder Jan Martin van Rees: “De gemeente Losser en haar inwoners hebben behoefte aan een sterke (lokale) welzijnsorganisatie. Een organisatie die op krachtige en innovatieve wijze, samen met de andere maatschappelijke partners, vrijwilligers en inwoners, welzijnsactiviteiten organiseert en initieert. Een welzijnsorganisatie die met haar inzet actief bijdraagt aan het preventiebeleid van de gemeente. Een organisatie die sociale problemen vroegtijdig signaleert en daarop acteert. Fundament moet, in de visie van het college, in de gemeente Losser een prominente en innovatieve rol vervullen in het aanbieden van welzijnsvoorzieningen aan inwoners. Op die wijze faciliteert Fundament het beleid van de gemeente Losser om inwoners een heldere, centrale toegang tot sociale voorzieningen te bieden en voorziet zij met haar activiteiten in de behoeften van onze inwoners.”

Welzijnswerk nieuwe stijl

De Gemeente Losser en Stichting Fundament zijn al langere tijd in gesprek over de wijze waarop Fundament de welzijnsactiviteiten, in opdracht van de gemeente Losser, uitvoert en hoe zich dit in de nabije toekomst verder moet ontwikkelen. Ter onderbouwing daarvan heeft onderzoeksbureau Radar in de afgelopen periode, op verzoek van de gemeente, onderzoek gedaan naar de uitvoering van de welzijnstaken door Fundament. Het onderzoeksrapport is op 20 juli jl. verschenen en vervolgens ter beschikking gesteld aan Fundament. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn voor zowel de gemeente als voor Fundament waardevol voor de doorontwikkeling van de welzijnsactiviteiten en de onderlinge samenwerking.

Om de vaart in het proces te houden, hebben Fundament en de gemeente Losser afgesproken dat Fundament begin 2018 haar plan van aanpak 2018 voor de uitvoering van welzijnstaken in de gemeente Losser presenteert. In dit plan van aanpak wordt eveneens aandacht besteed aan de onderdelen aansturing en bedrijfsvoering.

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid.