Nieuws

Succesvolle kijk-, doe/inloop dag LKC

Zondag 28 januari was de eerste kijk-, doe/inloop dag van het Lossers Kunst Collectief. Het was een groot succes. Vanaf 12.00 uur was het een komen en gaan van belangstellenden in het open atelier aan de Markeweg 2, oude basisschool de Marke in Losser

Open atelier

Naar schatting een vijf en zeventig belangstellenden lieten zich uitleg geven over de vele kunstvormen. Tevens werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om ook zelf met materiaal aan het werk te gaan. Ook voor de deelnemende kunstenaars/leden van het LKC Losser was het een mooie dag om op terug te kijken. Een open artelier geeft de leden de vrijheid om te komen en gaan wanneer men zelf wel en heeft geen verplichtend karakter.

Men kan zelf bepalen wanneer men komt om te werken aan kunst. Tijdens deze dag was van iedere discipline, schilderen, tekenen, fotografie, etsen, keramiek en glas en lood wel iemand aanwezig die uitleg kon geven of een kleine demonstratie kon verzorgen. De ruimtes waren opgevrolijkt met verschillende kunstwerken. De bezoekers konden deze, door onze leden gemaakte kunstwerken bewonderen.

Herhaling

Zo ging iedereen weer tevreden en verzadigd met een nieuwe kijk op kunst naar huis. Op 25 februari zal er weer een kijk-doe /inloop dag gehouden worden, dus heeft u deze dag gemist dan is er die dag weer een nieuwe mogelijkheid om het atelier te bezoeken. Het LKC heet u alvast van harte welkom.

 

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.