Digitale veiligheid

voortgang Whatsapp Losser

Voortgang intergraal Whatsapp- systeem Gemeente Losser

Zoals enige tijd geleden al aangegeven wordt ook voor Losser de inzet van whats-app groepen ter voorkoming van o.a. inbraken voorbereid. Omdat we het in Losser graag goed willen opzetten zijn er op diverse momenten contacten geweest tussen de gemeentelijke veiligheidsfunctionaris en HalloLosser om e.e.a. nader af te stemmen. Zo is er gesproken b.v ;wijkindeling en de digitale infrastructuur.

Digitale veiligheid

Over veiligheid met computers, smartphones en internet