Veiligheid op straat

geef inbrekers geen kans tijdens de donkere dagen voor kerst

26 November 2017
Sint Nicolaas en Kerst: geef criminelen geen kans voor een feestje!

De donkere dagen van het jaar zijn er weer. Reden om na te gaan in hoeverre u inbrekers op veilige afstand kunnen houden zodat het geen feestje voor hen en een heleboel ellende voor u kan betekenen!

Risico' s voor kinderen achterop de fiets

Het wordt weer prachtig  mooi  weer . Tijd dus  om er op uit te gaan met de kinderen, Soms met al hun eigen fietsje maar soms ook nog achterop de fiets bij vader of moeder. In het laatste geval is het handig om nog even onderstaand artikel te lezen. 

Donkere dagen offensief: geef criminelen geen kans voor een "feestje"

De donkere dagen van het jaar eindigend met Kerstmis en Nieuwjaar; veel mensen genieten van deze periode. Gezellig bij familie op visite, naar kerstmarkt of nachtmis, wellicht een korte vakantie….

Buurt WhatsApp Gemeente Losser binnenkort operationeel

Stand van zaken WhatsApp buurtpreventie project gemeente Losser 17 November 2016 - 19:45.

30 km-zones in de gemeente Losser

30 km-zones in de gemeente Losser

HalloLosser werd door een inwoonster van Losser geattendeerd op het feit dat er recentelijk in een aantal wijken nieuwe 30 km zones zijn ingericht en daarvoor de nodig verkeersborden zijn geplaatst. Voor de doorgaande wegen geldt binnen de bebouwde kom meestal een maximum snelheid van 50 km/u en in de 30 km-zones is dat uiteraard maximaal 30 km/u. De gemeente Losser wil hiermee de woonwijken veiliger maken.